STRATEGIA OCUPARII

TULCEA, 30 APRILIE 2015

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în parteneriat cu  INFOTRUST-DESIGN S.R.L.

Anunţă lansarea oficială a proiectului strategic POSDRU/183/5.1/S/151891

„STRATEGIA  OCUPĂRII”

Proiectul îşi propune „.Consolidarea abilităților de căutare,  identificare și angajare pe un post de muncă compatibil cu interesele și profilul personal, pentru un număr de minim 181 persoane ce aparțin grupului țintă (șomeri, șomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) ce provin din zone foste industrializate și zone limitrofe acestora,  prin derularea unor măsuri active integrate, specifice ocupării”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” şi are o valoare totală de 2.252.498,00 lei, din care 2.207.448,04 lei asistenţă financiară nerambursabilă.

În cadrul proiectului „Strategia ocupării” , membrii grupului țintă, de la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud – Est, judeţele Galaţi şi Tulcea şi Nord – Est, judeţul Botoşani, au şansa de a-şi crea propriul loc de muncă prin iniţierea unei activităţi independente sau a propriei afaceri.

Şi, pentru ca lucrurile să fie bine făcute şi durabile, membrii grupului țintă vor beneficia iniţial de informare şi consiliere profesională, de consultanţă în afaceri (în domeniul – juridic, financiar, management, resurse umane, IT, marketing), apoi de cursuri de formare profesională (ocupaţia coafor stilist, croitor, stilist-protezist, manichiuris-pedichiurist, machior), iar spre final vor avea şansa să participe la concursul „De la vorbe la fapte” în urma căruia cele mai bune 30 propuneri pot să primească, fiecare, un premiu de 4500 euro pentru a începe business-ul.

Informaţii suplimentare cu privire la proiect, în acest moment se pot obţine de la Beneficiar, Asociația Valori Dobrogene, punct de lucru Partener: localitatea Tulcea, str. Babadag, nr.139, bl. 21, sc. C, Parter, telefon 0240 506300, fax 0240 506 301, email: contact@infotrustdesign.ro., persoană de contact: Liviu Sirotencu – Manager proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni!