Formarea profesională continuă reprezintă o strategie de dezvoltare personală ce poate fi aplicată cu succes pe parcursul întregii vieți de fiecare persoană în parte.

În acest context ne-am propus să oferim:

  • Suport în alegerea cursului potrivit raportat la interesele personale ale fiecărui candidat.

  • Cursuri elaborate și acreditate în baza unor standarde ocupaționale naționale și adaptate la contextul economic din România.

  • O formare interactivă, echilibrată între metode formale și informale cu accent pe partea practică.

  • Un mediu de lucru incluziv pentru toți participanții, creat și susținut de formatori cu experiență în domeniile abordate.

Cursurile sunt organizate periodic, pentru grupe de minim 10 și maxim 14 participanți, având garanția posibilității de alocare a unui timp suficient către nevoile de formare ale fiecărei persoane în parte.

Cursuri în derulare 2019-2022

Cursuri derulate 2011 – 2019

  • COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

  • SPECIALIST MANAGEMENUL DEȘEURILOR

  • EXPERT PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

  • MANAGER PROIECT

  • FORMATOR