Cu riscul de a vă strica ziua dar cu dorința de a vă stimula vigilența cu privire la ce și cât vom avea de plătit la STAT pe parcursului anului 2023 și a anului 2024, vă prezint și eu sinteza modificărilor fiscale și legislative ce au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
Aspectele afectează în mod prioritar și negativ întreprinzătorii mici din România.
Așadar, dacă sunt aspecte pe care nu le înțelegeți recitiți-le, “desenați-le” până sunteți sigur le-ați înțeles impactul asupra propriei activități, sau consultați-vă neapărat cu un jurist sau cu contabilul.

Ulterior înțelegerii acestor noi modificări, cred că, programarea la psihiatrie sau aplecarea către spiritualitate devine o etapă esențială pentru orice om onest care se străduiește cu toate puterile sale să meargă înainte, fără însă să înnebunească!

LISTA MODIFICĂRILOR:
a. Se elimină impozitul specific pentru Horeca.
b. Se elimină scutirea de impozit pentru angajații sezonieri cu contracte pe perioadă determinată.
c. Se aduc modificări la impozitul pe profit, astfel:

 • Se extinde acordarea scutirii de impozit pe profit pentru profitul reinvestit în retehnologizare, aparate de control si facturare, programe informatice.
 • Prin eliminarea impozitului specific cu 1 ianuarie 2023, companiile din Horeca revin la impozit pe profit.

d. Se aduc modificări la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, astfel:

 • Impozitul micro devine opțional în loc de obligatoriu.
 • Pentru aplicarea regimului micro, se diminuează plafonul cifrei de afaceri de la 1.000.000 euro la 500.000 de euro la finalul anului precedent și se impune obligativitatea unui salariat cu normă întreagă.Pentru aplicarea opțională a regimului micro, se limitează opțiunea la maxim trei firme controlate (peste 25% părți sociale ale unui asociat).
 • Cota de impozitare pentru micro devine unică de 1% și se elimină cota de 3%, în corespondență cu obligativitatea unui salariat cu normă întreagă.
 • Prin eliminarea impozitului specific cu 1 ianuarie 2023, companiile din Horeca pot opta pentru impozitul micro dacă este mai favorabil, chiar dacă au cifra de afaceri mai mare de 500.000 euro.
 • Se exclud din impozitarea micro firmele care realizează venituri din consultanță și management mai mult de 20% din veniturile totale. Actul normativ nu face referire la codurile CAEN exceptate. Se așteaptă norme metodologice.
 • Se exclud din impozitarea micro firmele care au activități în domeniul bancar, asigurări, reasigurări, intermedieri financiare, jocuri de noroc, exploatare petrol si gaze naturale.
 • Microîntreprinderile vor trebui sa aibă cel puţin un salariat
 • În cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă, perioada de suspendare este mai mică de 30 zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.
 • Persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile privind asociaţii şi capitalul sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului iar cea privind angajatii in termen de 30 zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective
 • Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice sistemul micro
 • În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia referitoare la salariat, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie
 • Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi dintre cele exceptate datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv
 • Se introduce in codul fiscal prevederea ca persoanele juridice române comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 • S-a stabilit ordinea în care se scad din impozit sponsorizările şi cheltuielile cu aparatele de marcat electronice fiscale. Astfel, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări şi pun în funcţiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în următoarea ordine: sumele aferente sponsorizărilor precum şi sumele reportate, după caz, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale şi sumele reportate, după caz. Această ordine va permite şi stabilirea valorii impozitului asupra căruia se vor aplica reducerile de impozit prevăzute de OUG nr.153/2020.

e. Modificări la Impozitul pe dividende

 • Impozitul pe dividende pentru persoane fizice se modifică de la 5% la 8%.
 • Impozitul pe dividende plătite de o persoană juridică unei alte persoane juridice, se majorează de la 5% la 8%.
 • Se modifică plafonul de la 100.000 euro la 25.000 euro pentru PFA-urile care au optat pentru norma de venit. Cei care depășesc acest plafon, vor fi impozitați în sistem real.

f. Contribuția socială (pensia) pentru veniturile din activități independente

 • Dacă venitul realizat este mai mic de 12 salarii minime brute, contribuția la pensii nu se datorează.
 • Dacă venitul realizat este cuprins între 12 si 24 salarii minime brute, contribuția la pensii se datorează la 12 salarii minime brute. (= 3000 lei x 12 luni x 25% cota CAS = 9.000 (nouămii) lei/an).
 • Dacă venitul realizat este peste 24 de salarii minime brute, contribuția la pensii se va datora la 24 de salarii minime brute (= 3000 lei x 24 luni x 25% cota CAS = 18.000 (optsprezecemii) lei/an).

g. Contribuția la sănătate

 • Dacă venitul realizat este mai mic de 6 salarii minime brute, contribuția la sănătate nu se datorează, dar poate fi opțională.
 • Dacă venitul realizat este cuprins între 6 si 12 salarii minime brute, contribuția la sănătate de 10% se datoreaza la 6 salarii minime brute. (3000 x 6 x 10% = 1.800 (omieoptsute) lei/an)
 • Dacă venitul realizat este cuprins între 12 si 24 de salarii minime brute, contribuția la sănătate de 10% se va datora la 12 salarii minime brute. (3000 x 12 x 10% = 3.600 (treimiișasesute) lei/an)
 • Dacă venitul realizat este peste 24 de salarii minime brute, contribuția la sănătate de 10% se va datora la 24 de salarii minime brute. (= 3000 x 24 x 10% = 7.200 (șaptemiidouăsute) lei/an)

h. Salarizare

 • Salariul minim va crește de la 2.550 lei brut la 3.000 de lei brut. Acest lucru înseamnă un salariu în mână de 1863 lei.
 • Se elimină din categoria veniturilor neimpozabile, cheltuielile făcute de angajator pentru angajați: pensia facultativă în limita a 400 euro pe an, asigurarea facultativă de sănătate în limita a 400 de euro pe an, testările Covid, indemnizațiile pentru telemuncă de 100 lei pe săptămână. Toate facilitățile oferite salariaților se plafonează la 33% din salariul de bază. Diferența se va impozita ca și avantaj de natura salarială, cu consecința directă a diminuării netului la angajat.
 • Sunt considerate avantaje de natură salarială: cheltuieli de cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței.
 • Se modifică modul de calcul a deducerii personale, necesară la calculul salarial.

i. Modificări la impozitul pe transferul bunurilor imobiliare

 • Se elimină cota forfetară neimpozabilă de 450.000 lei pentru vânzările de clădiri și terenuri ale persoanelor fizice, cu consecința creșterii impozitelor reținute la sursă de către notari la data semnării contractelor. Din anul 2017 au fost impozitate numai valorile care depășeau suma de 450.000 lei.

j. Modificări la impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor (chirii)

 • Se elimină cota forfetară de 40% care se scade din baza de impozitare (având ca scop acoperirea cheltuielilor adiacente), ducând la un impozit pe venit de 6%, față de un impozit pe chirii de 10%. O altă consecință este lărgirea bazei de impozitare pentru contribuția la sănătate. Această măsură se va resimți în 2024 la completarea declarației unice pentru anul 2023.
 • Se reintroduce obligativitatea declarării contractelor de închiriere la ANAF, în maxim 30 zile de la semnare sau modificare contractului.

k. Taxa pe Valoarea Adăugată

 • Se majorează cota de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de cazare, restaurant și catering.
 • Se majorează de la 9% la 19% cota de TVA pentru băuturile pe bază de zahăr.
 • Se majorează plafonul pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% de la 450.000 lei la 600.000 lei, cu menținerea suprafeței de 120 mp și se limitează numărul de achiziții la una singură, față de lipsa de limitare din prezent.

l. Modificări la Impozitele locale – impozitul pe clădiri

 • Se elimină evaluarea la 5 ani pentru clădirile nerezidențiale.
 • Se stabilește valoarea impozabilă pe baza grilei notariale.
 • Se stabilește impozitare unică pentru persoane fizice și juridice pentru clădiri rezidențiale la minim 0.1% (fără o limită maximă).
 • Se stabilește impozitare unică pentru persoane fizice și juridice pentru clădiri nerezidențiale la minim 0.5% (fără o limită maximă).

m. Modificări la plafonul pentru obligativitatea încasării cu cardul

 • Se modifică plafonul pentru obligativitatea încasării cu cardul (POS) de la 50.000 euro la 10.000 euro

n. Accize

 • În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 inclusiv pentru anumite produse (benzină, motorină) nivelul nu se actualizează cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2022, faţă de perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.
 • În situaţia în care, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 inclusiv, nivelul accizelor pentru aceste este mai mic decât nivelul minim prevăzut în Directiva 2003/96/CE al cărui echivalent în lei se stabileşte utilizând cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului 2022, se aplică nivelul minim prevăzut de directivă.

o. Bacșișul

 • Se introduce obligativitatea operatorilor economici de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.

p. Raportarea coletelor către ANAF

 • Companiile de curierat sunt obligate să raporteze la ANAF toate livrările care au ca metodă de plată rambursul, pentru a ajuta instituţia să crească nivelul de încasare a taxelor şi impozitelor.
 • Potrivit actului adoptat, prin această măsură se urmărește ”identificarea beneficiarilor reali care eludează taxele și impozitele datorate, prin încasarea sub formă de rambursuri, prin intermediul furnizorilor de servicii poștale, a veniturilor obținute din tranzacții efectuate în mediul online”.
 • Ce informații vor fi transmise:
  • contravaloarea bunului livrat.
  • adresele de expediție respectiv livrare;
  • numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;
  • datele de identificare a expeditorului;
  • numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;