În perioada februarie 2015 – decembrie 2015, Asociația Valori Dobrogene a implementat în calitate de LIDER, proiectul cu titlul ATELIERE CU SUFLET.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și a urmărit atingerea unui set de obiective importante și ambițioase, ce au constat în înființarea și dezvoltarea a 2 structuri de economie socială în mediul rural din județul Tulcea și crearea a 20 noi locuri de muncă, din care 14 pentru persoane din grupuri vulnerabile: femei în situații de risc și persoane care au abandonat timpuriu școala.

Prin implementarea și finalizarea proiectului putem afirma ca lucrul cu persoanele vulnerabile reclamă ca prioritate alocarea unor resurse extinse, de timp și financiare, deoarece viteza de recuperare a decalajului de competențe și abilități de viață și profesionale, este net redusă în aceste cazuri.

De asemenea este esențială susținerea inițiativelor de către comunitățile locale și instituții locale și probabil aceasta implică mai multă conștientizare a lanțului valoric al efectelor acestui proces.

O experiență provocatoare.