APEL LA EGALITATE DE SANSE SI GEN

Asociatia Valori Dobrogene in parteneriat cu Agenţia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Tulcea, in calitate de membrii ai Comisiei Judetene Privind Egalitatea de Sanse si Gen Tulcea, au initiat si implementeaza in perioada 15 iunie 2013 – 31 noiembrie 2013 proiectul APEL LA EGALITATE DE SANSE SI GEN, finantat de Primaria Locala Tulcea in cadrul Programului de finantare nerambursabila de la bugetul local destinat organizatiilor neguvernamentale si cofinantat de asociatie.

Scopul proiectului este:

Cresterea gradului de informare si aplicare la nivelul comunitatii locale a drepturilor şi obligatiilor in domeniul egalitatii de sanse si gen.

Obiectivele proiectului sunt:

O1. Imbunatatirea nivelului de cunoastere integrata a conceptului si a principiilor privind egalitatea de sanse şi gen la nivelul comunităţii locale, prin susţinerea, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, a unor evenimente de informare şi conştientizare cu privire la acest subiect.

O2. Îmbunătăţirea cadrului de aplicare a drepturilor şi obligaţiilor cu privire la principiile egalităţii de şanse şi gen la nivel local prin dezvoltarea unei platforme web de informare şi dialog între structurile responsabile în implementarea acestui principiu şi membrii comunităţii locale, până la finalul perioadei de implementare a proiectului.

O3. Stimularea integrării principiilor privind egalitatea de şanse şi gen la nivelul comunităţii locale prin identificarea şi  promovarea  pe platforma web a poveştilor de succes din comunitate din acest domeniu.

Rezultatele vizate prin proiect:

  • Elaborarea unei platforme web cu structura de tip help desk integrata www.cojestulcea.ro , ca imagine online si instrument de optim de comunicare a Comisiei Judetene Privind Egalitatea de Sanse si gen cu membrii comunitatii locale;
  • Organizarea a doua evenimente publice de informare si constietizare a principiului privind egalitatea de sanse si gen si de evaluare a situatiei de la nivelul comunitatii tulcene;