În perioada 1 martie 2014 – 1 aprilie 2014, în calitate de partener voluntar, ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE, a participat la organizarea și derularea evenimentului “1 APRILIE – ZIUA PĂSĂRILOR”, un eveniment dedicat elevilor din clasele I-VIII din localităţile Mahmudia, Nufăru, Beştepe, Valea Nucarilor şi Tulcea, localităţi pe teritoriul cărora se află reprezentate Ariile protejate ROSPA 0009 Beştepe Mahmudia şi Rezervaţia Naturală Dealurile Beştepe.

Evenimentul a fost propus de Agenţia Pentru Protecţia Mediului Tulcea prin proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru zona ROSPA 0009 Beştepe-Mahmudia şi Rezervaţia Naturală Dealurile Beştepe”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.

Aria de protecţie specială ROSPA 0009 Beştepe-Mahmudia are o suprafaţă de 3663 ha, fiind situată pe teritoriul administrativ al localităţilor: Mahmudia 3%, Beştepe 11%, Nufăru 39%, Valea Nucarilor 1%. Acest sit găzduieşte efective importante de specii de păsări protejate la nivel european prin Directiva Păsări şi Convenţia de la Bonn, precum şi la nivel naţional prin OUG 57/2007.

Ziua Mondială a Păsărilor este sărbătorită din anul 1906 și are la bază Convenția pentru apărarea păsărilor care promovează principii legate de importanța păsărilor în ecosistemul planetei.

În România această sărbătoare își are originea în perioada dintre cele două războaie mondiale, fiind sărbătorită mai ales în unitățile de învățământ. Elevii instalau în acea zi, sau în duminica apropiată, cuiburile de păsări construite de ei în timpul iernii.

Din 1993, Societatea Ornitologică Română, a stimulat profesorii de biologie să reînvie această zi tradițională a păsărilor. Din luna martie 1994, Ziua Păsărilor este sărbătorită în România anual.