Asociatia Valori Dobrogene cu sediul in localitatea Tulcea, Judet Tulcea, furnizor acreditat de formare profesionala va anunta programarea inceperii urmatoarelor cursuri:

1. Curs SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR, in perioada 11 martie – 15 martie 2013, pret 600 ron achitat in maxim 2 transe, 24 ore de formare teoretica si practica, curs de zi interval orar 11 – 15.30.

Conditie obligatorie acces: studii superioare parcurse

Competenţe specifice dobândite:

* Planificarea activităţii de management al deşeurilor

* Instruirea personalului implicat în managementul deşeurilor

* Organizarea activităţilor specifice managementului deşeurilor

* Evaluarea activităţii de management al deşeurilor

* Raportarea rezultatelor privind managementul deşeurilor

 

2. Curs MANAGER PROIECT, in perioada 18 martie – 22 martie, pret curs 700 ron achitat in maxim doua transe, 48 de ore de formare teoretica si practica, curs de week-end 6 ore/zi x 8 zile de week-end.

Conditie obligatorie acces: studii superioare parcurse

Competenţe specifice dobândite:

* Stabilirea scopului proiectului

* Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

* Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

* Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

* Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

* Managementul riscului

* Managementul echipei de proiect

* Managementul comunicării în cadrul proiectului

* Managementul calităţii proiectului

3. Curs FORMATOR, perioada 18 martie – 22 martie, pret curs 350 ron, achitat in maxim doua transe, 48 de ore de formare teoretica si practica, curs tip “seral”, interval orar 17 – 20.30

Conditie obligatorie acces: studii superioare parcurse

Competenţe specifice dobândite:

*Pregătirea formării

* Realizarea activităţilor de formare

*Evaluarea participanţilor la formare

* Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

 

Cursurile de deruleaza in localitatea Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, Bloc 21, scara C, in sala de curs a partenerului nostru S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L.

Persoanele care doresc sa participe sunt rugate sa prezinte documentele de inscriere (copie carte identitate, copie certificat de nastere, copie certificat casatorie, copie diploma de studii superioare si minim 25% taxa inscriere) , pentru a intocmi si trasmite in timp util tabelul nominal catre Autoritatea Nationala Pentru Calificari.

Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati.

  • Tamara Sirotencu
  • Coordonator grup
  • Asociatia Valori Dobrogene
  • web: www.asvd.ro
  • email: contact@asvd.ro
  • mobil: 0721278421
  • telefon: 0240 506300