Membră COJES

Asociatia Valori Dobrogene a fost desemnata prin reprezentantii ei ca membra in Comisia judeteana in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.

Conform Art.3 din H.G.R. 1054/2005 Comisia judeteana in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, indeplineste in principal urmatoarele atributii:

a) promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criteriu de sex;

b) includerea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in elaborarea si in aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul institutiilor reprezentate in COJES;

c) evaluarea stadiului aplicarii si respectarii legislatiei in domeniu la nivel local;

d) elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice locale in vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati;

e) promovarea schimbului de experienta si de informatii privind actiunile desfasurate in domeniu;

f) promovarea de propuneri pentru strategia locala de implementare a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati;

g) punerea la dispozitie mass-mediei locale a informatiilor referitoare la experientele pozitive si negative in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii pe criteriu de sex si al aplicarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati;

h) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare in diferite sectoare de activitate a politicii egalitatii de sanse intre femei si barbati la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate catre CONES, precum si catre autoritatile administratiei publice centrale si locale.

COJES indeplineste orice alte atributii stabilite de catre CONES sau prevazute in alte acte normative.

In realizarea atributiilor sale, COJES furnizeaza informatii si colaboreaza cu institutiile si structurile asociative prevazute in anexa la prezentul regulament.

Raportat la aceste prevederi vom face propuneri punctuale si va vom informa cu privire la stadiul lor de evaluare si aplicare la nivel local, respectiv la modul in care va puteti implica in calitate de cetateni.